Aktuality

XV. Medzinárodná konferencia : Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi 14.02.2020Podujatie sa bude konať v Bratislave v dňoch 12. - 14. mája 2020 pri príležitosti 80. výročia FCHPT STU