Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave

Vzorový pracovný postup na vykonávanie kalibrácie/metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave sa nachádza na webovej stránke SMU: http://smu.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ v časti "Metodické postupy", názov súboru: "Metodický postup na výkon metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave".

Uvedený dokument je záväzný pre všetky subjekty, ktoré vykonávajú metrologickú kontrolu uvedených meradiel a žiadajú o udelenie akreditácie pre túto činnosť.

Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre kalibračné laboratóriá.
Kontakt: Ing. Renáta Knorová, mobil: 0948 371 016, e-mail: renata.knorova@snas.sk.