Словацкая национальная аккредитационная служба
P.O. Box 74, Karloveská 63
840 00 Bratislava 4
e-mail: snas@snas.gov.sk
Тел.: +421 948 349 517
IČO: 30809673, IČDPH: 2020815115
Банковские реквизиты: IBAN: SK02 8180 0000 0070 0036 9571, BIC/SWIFT: SUBASKBX

Kontaktný formulár

Overovací kódProsím opíšte kód z obrázku!
Overovací kód:
Správa ktorú chcete poslať
* Políčka je nutné vyplniť       

Zoznam kontaktov

Mgr. Martin Senčák
e-mail: martin.sencak@snas.sk         mobil: 0911 858 758
Ing. Dagmar BOČANOVÁ
e-mail: dagmar.bocanova@snas.sk         mobil: 0904 051 604
Henrieta Kollerová
e-mail: henrieta.kollerova@snas.sk         mobil: 0948 349 517
Viera Valachovičová
e-mail: viera.valachovicova@snas.sk         mobil: 0948 224 946
RNDr. Lívia KIJOVSKÁ , PhD.
e-mail: livia.kijovska@snas.sk         mobil: 0902 931 600
Mária Kokešová
e-mail: maria.kokesova@snas.sk         mobil: 0948 362 635
Ing. Ľudmila Bittnerová
e-mail: ludmila.bittnerova@snas.sk         mobil: 0902 931 602
Ing. Oľga Bradová
e-mail: olga.bradova@snas.sk         mobil: 0910 931 621
Ing. Aleksandra Diado
e-mail: aleksandra.diado@snas.sk         mobil: 0948 891 628
Ing. Jarmila Dubajová , PhD.
e-mail: jarmila.dubajova@snas.sk         mobil: 0948 390 244
Ing. Kvetoslava Forišeková
e-mail: kvetoslava.forisekova@snas.sk         mobil: 0948 142 569
Ing. Renáta Knorová
e-mail: renata.knorova@snas.sk         mobil: 0948 371 016
Ing. Ivan Kováčik
e-mail: ivan.kovacik@snas.sk         mobil: 0948 143 240
Ing. Stanislav Musil , CSc.
e-mail: stanislav.musil@snas.sk         mobil: 0948 206 843
Ing. Jana Pašková
e-mail: jana.paskova@snas.sk         mobil: 0910 931 631
Ing. Jaroslav Paulovič
e-mail: jaroslav.paulovic@snas.sk         mobil: 0948 108 437
RNDr. Mária Poláková , PhD.
e-mail: maria.polakova@snas.sk         mobil: 0948 325 192
Ing. Karol Richter , CSc.
e-mail: karol.richter@snas.sk         mobil: 0903 400 824
Ing. Kamila Vitkovičová
e-mail: kamila.vitkovicova@snas.sk         mobil: 0948 363 767
Ing. Gizela PELECHOVÁ
e-mail: gizela.pelechova@snas.sk         mobil: 0948 073 247
Zuzana Vallová
e-mail: zuzana.vallova@snas.sk         mobil: 0948 153 083
Ing. Dušan Berek
e-mail: dusan.berek@snas.sk         mobil: 0948 143 628
Ing. Martina Džubáková , PhD.
e-mail: martina.dzubakova@snas.sk
Ing. Gabriela Kopínová
e-mail: gabriela.kopinova@snas.sk         mobil: 0948 467 843
Ing. Pavol Kothaj
e-mail: pavol.kothaj@snas.sk         mobil: 0948 447 835
Ing. Renáta Kuťková
e-mail: renata.kutkova@snas.sk         mobil: 0902 931 603
Ing. Stanislav Májek
e-mail: stanislav.majek@snas.sk         mobil: 0948 136 311
Ing. Mária Mészarošová
e-mail: maria.meszarosova@snas.sk         mobil: 0948 263 591
Ing. Juraj Randus
e-mail: juraj.randus@snas.sk         mobil: 0948 354 340
Ing. Anna Ondrášiková
e-mail: anna.ondrasikova@snas.sk         mobil: 0948 073 246
Ing. Peter LOVECKÝ
e-mail: peter.lovecky@snas.sk         mobil: 0948 297 423
Ing. Ľudmila Červenáková
e-mail: ludmila.cervenakova@snas.sk         mobil: 0911 286 254
Dana Kasanická
e-mail: dana.kasanicka@snas.sk         mobil: 0902 931 601
Ing. Andrea Cucorová
e-mail: andrea.cucorova@snas.sk         mobil: 0948 350 931
Ing. Dagmar Miklisová
e-mail: dagmar.miklisova@snas.sk         mobil: 0948 219 872
JUDr. Juraj Vondrášek
e-mail: juraj.vondrasek@snas.sk         mobil: 0948 409 834