Aktuality

Stretnutie SNAS so zákazníkmi a tvorcami akreditačného informačného systému (AIS) 14.10.2020
Po piatich rokoch úspešnej spolupráce sa predstavitelia SNAS a tvorcovia AIS, spoločnosť YMS, po prvýkrát stretli na spoločnej akcii, ktorá bola určená najmä koncovým užívateľom AIS – zákazníkom SNAS. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 24. septembra v centre Bratislavy, ešte pred zavedením plošných opatrení súvisiacich s druhou vlnou pandémie COVID-19.
Cieľom nášho stretnutia bol odpočet efektívnosti AIS a nastavenie ďalšej stratégie rozvoja tak, aby bola výsledkom konsenzu celého tímu tvorcov, používateľov a klientov.
Účastníkov stretnutia privítal krátkym príhovorom riaditeľ SNAS, Martin Senčák, ktorý je autorom myšlienky realizácie AIS a jeho neustáleho rozvoja smerom k zjednodušeniu práce s ním.
Stretnutie sa nieslo v duchu prezentácie „živých“ ukážok fungovania AIS, kde svoje pripomienky predstavili tak zástupcovia našich zákazníkov, ako aj používatelia AIS z radov SNAS. Výsledky diskusií jednotlivých zúčastnených priniesli niekoľko desiatok nových námetov pre realizátorov AIS z radov YMS, a.s.
Ku koncu celej akcie podal pracovný tím SNAS správu o doterajšom fungovaní AIS a o výsledkoch prieskumu spokojnosti, ktorý sme medzi našimi zákazníkmi realizovali online formou. „Prieskum spokojnosti obsahoval 6 otázok, pričom prvá a posledná sa týkali celkovej spokojnosti a ostatné priestoru na zmeny a vylepšenia. Trištvrte odpovedí na prvú aj poslednú otázku o jednoduchosti práce v aplikácii a celkovej spokojnosti s prácou v nej, boli v najvyššej možnej známke – „veľmi spokojný“, prípadne „viac spokojný“. Takýto výsledok prieskumu SNAS veľmi teší a je potvrdením, že sme si zvolili správnu cestu elektronizácie.“ zreferovala Andrea Cucorová, IT manažérka SNAS. „V systéme AIS v súčasnosti pracuje približne 3 000 používateľov, z toho aktívne 2 600 z 500 rôznych organizácií v 12 krajinách sveta. Za necelých 5 rokov sa v ňom zrealizovalo 2 500 akreditačných služieb a bolo podaných takmer 100 požiadaviek na systémový rozvoj a zmeny.“ uzatvára Andrea Cucorová.
AIS je v súčasnosti zrejme najvyspelejší systém digitálnej akreditácie v Európe, vzhľadom na to, že celý proces, zahŕňajúci spoluprácu mnohých zúčastnených strán, prebieha elektronicky. Sme hrdí, že práve SNAS sa pýši takýmto moderným systémom a veríme, že poskytovanie akreditačných služieb našim zákazníkom bude v budúcnosti znovu kvalitnejšie aj vďaka ich ochote komunikovať s nami o jeho možných vylepšeniach.