Kontakty - Informácie

Slovenská národná akreditačná služba
P.O. Box 74, Karloveská 63
840 00 Bratislava 4
e-mail: snas@snas.sk
tel: +421 948 349 517
IČO: 30809673, IČDPH: SK2020815115
číslo účtu: IBAN: SK02 8180 0000 0070 0036 9571, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Bližšie informácie ako nás nájdete

Elektronická podateľňa pre SNAS

Všeobecná agenda

Zoznam kontaktov

RIADITEĽ
Mgr. Martin SENČÁK
e-mail: martin.sencak@snas.sk         mobil: 0911 858 758
MANAŽÉR KVALITY
Ing. Juraj RANDUS
e-mail: juraj.randus@snas.sk         mobil: 0948 354 340
SEKRETARIÁT
Henrieta Koller
Referent sekretariátu
e-mail: henrieta.kollerova@snas.sk         mobil: 0948 349 517
ODBOR LABORATÓRIÍ, INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV A SLP
RNDr. Lívia KIJOVSKÁ , PhD.
Vedúca odboru
e-mail: livia.kijovska@snas.sk         mobil: 0902 931 600
Ing. Henrieta Bóriková
Posudzovateľ, Inšpektor pre SLP v tréningu
e-mail: henrieta.borikova@snas.sk         mobil: 0940 982 186
Ing. Jarmila Dubajová , PhD.
Odborný garant pre skúšobné laboratóriá
e-mail: jarmila.dubajova@snas.sk         mobil: 0948 390 244
Ing. Jaromír Durný
Posudzovateľ
e-mail: jaromir.durny@snas.sk         mobil: 0940 982 185
RNDr. Renata Fazekašová PhD.
Posudzovateľ
e-mail: renata.fazekasova@snas.sk         mobil: 0940642305
Ing. Kvetoslava Forišeková
Odborný garant pre správnu laboratórnu prax
e-mail: kvetoslava.forisekova@snas.sk         mobil: 0948 142 569
RNDr. Klára Girašková , MPH, EMBA
Posudzovateľ
e-mail: klara.giraskova@snas.sk         mobil: 0905 748 095
Marija Janeková
Gestor
e-mail: marija.janekova@snas.sk         mobil: 0902 931 602
Ing. František Kaliský
Odborný garant pre medicínske laboratóriá
e-mail: frantisek.kalisky@snas.sk         mobil: 0948 371 016
Mária Kokešová
Gestor
e-mail: maria.kokesova@snas.sk         mobil: 0948 362 635
Ing. Stanislav Mikušínec
Odborný garant pre skúšobné laboratóriá
e-mail: stanislav.mikusinec@snas.sk         mobil: 0948 893 169
Ing. Stanislav Musil , CSc.
Odborný garant pre inšpekčné orgány
e-mail: stanislav.musil@snas.sk         mobil: 0948 206 843
Ing. Jana Pašková
Posudzovateľ
e-mail: jana.paskova@snas.sk         mobil: 0910 931 631
Ing. Jaroslav Paulovič
Gestor
e-mail: jaroslav.paulovic@snas.sk         mobil: 0948 108 437
RNDr. Mária Poláková , PhD.
Posudzovateľ
e-mail: maria.polakova@snas.sk         mobil: 0948 325 192
Mgr. Jana Sádecká
Gestor
e-mail: jana.sadecka@snas.sk         mobil: 0948 363 767
Ing. Janka Szabová
Odborný garant pre skúšobné laboratóriá
e-mail: janka.szabova@snas.sk         mobil: 0949 008 249
Ing. Matúš Šátek
Posudzovateľ
e-mail: matus.satek@snas.sk         tel2: 0949 008 250
Ing. Katarína Šimonová
Posudzovateľ
e-mail: katarina.simonova@snas.sk         mobil: 0902 931 608
Mgr. Zuzana Tunegová
Odborný garant pre kalibračné laboratóriá
e-mail: zuzana.tunegova@snas.sk         mobil: 0940642303
ODBOR CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV A OVEROVATEĽOV
Ing. Gizela PELECHOVÁ
Vedúca odboru
e-mail: gizela.pelechova@snas.sk         mobil: 0948 073 247
Lenka Balážová
Gestor
e-mail: lenka.balazova@snas.sk         mobil: 0940 982 187
Ing. Pavol Kothaj
Odborný garant pre certifikáciu produktov
e-mail: pavol.kothaj@snas.sk         mobil: 0948 447 835
Ing. Renáta Kuťková
Odborný garant pre verifikáciu, certifikáciu osôb a environmentálne overovanie
e-mail: renata.kutkova@snas.sk         mobil: 0902 931 603
Ing. Stanislav Májek
Gestor
e-mail: stanislav.majek@snas.sk         mobil: 0948 136 311
Ing. Mária Mészarošová
Posudzovateľ
e-mail: maria.meszarosova@snas.sk         mobil: 0948 263 591
Ing. Mária Jana Obernauer MSc.
Odborný garant pre manažérske systémy
e-mail: jana.obernauer@snas.sk         mobil: 0948 467 843
Ing. Anna Ondrášiková
Posudzovateľ
e-mail: anna.ondrasikova@snas.sk         mobil: 0948 073 246
Ing. Renáta Šimková
Posudzovateľ
e-mail: renata.simkova@snas.sk         mobil: 0948 224 946
Ing. Jana Vašková
Posudzovateľ
e-mail: jana.vaskova@snas.sk         mobil: 0940 946 729
ODBOR EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Ing. Peter LOVECKÝ
Vedúci odboru
e-mail: peter.lovecky@snas.sk         mobil: 0948 297 423
Ing. Andrea Cucorová
Manažér IT
e-mail: andrea.cucorova@snas.sk         mobil: 0948 350 931
Ing. Ľudmila Červenáková
Odborný referent ekonomiky a miezd
e-mail: ludmila.cervenakova@snas.sk         mobil: 0911 286 254
Dana Kasanická
Referent ekonóm
e-mail: dana.kasanicka@snas.sk         mobil: 0902 931 601
PhDr. Ivona Mesíková , PhD.
Manažér ľudských zdrojov
e-mail: ivona.mesikova@snas.sk         mobil: 0904 660 050
JUDr. Juraj Vondrášek
Právnik
e-mail: juraj.vondrasek@snas.sk         mobil: 0948 409 834
Bc. Lukáš Warner
Odborný referent IT a správca registratúry
e-mail: lukas.warner@snas.sk         mobil: 0948 219 872