Kontakty - Informácie

Slovenská národná akreditačná služba
P.O. Box 74, Karloveská 63
840 00 Bratislava 4
e-mail: snas@snas.sk
tel: +421 948 349 517
IČO: 30809673, IČDPH: SK2020815115
číslo účtu: IBAN: SK02 8180 0000 0070 0036 9571, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Bližšie informácie ako nás nájdete

Elektronická podateľňa pre SNAS

Zoznam kontaktov

RIADITEĽ
Mgr. Martin Senčák
e-mail: martin.sencak@snas.sk         mobil: 0911 858 758
MANAŽÉR KVALITY
Ing. Juraj RANDUS
e-mail: juraj.randus@snas.sk         mobil: 0948 354 340
SEKRETARIÁT
Henrieta Kollerová
referent
e-mail: henrieta.kollerova@snas.sk         mobil: 0948 349 517
ODBOR LABORATÓRIÍ, INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV A SLP
RNDr. Lívia KIJOVSKÁ , PhD.
vedúca odboru
e-mail: livia.kijovska@snas.sk         mobil: 0902 931 600
Ing. Ľudmila Bittnerová
odborný garant pre skúšanie - medicínske laboratóriá
e-mail: ludmila.bittnerova@snas.sk         mobil: 0902 931 602
Ing. Jarmila Dubajová , PhD.
odborný garant pre skúšanie
e-mail: jarmila.dubajova@snas.sk         mobil: 0948 390 244
Ing. Kvetoslava Forišeková
odborný garant pre správnu laboratórnu prax
e-mail: kvetoslava.forisekova@snas.sk         mobil: 0948 142 569
Ing. Renáta Knorová
odborný garant pre kalibráciu
e-mail: renata.knorova@snas.sk         mobil: 0948 371 016
Ing. Stanislav Mikušínec
odborný garant pre skúšanie
e-mail: stanislav.mikusinec@snas.sk         mobil: 0948893169
Ing. Stanislav Musil , CSc.
odborný garant pre inšpekciu
e-mail: stanislav.musil@snas.sk         mobil: 0948 206 843
Ing. Karol Richter , CSc.
odborný garant pre organizátorov skúšok spôsobilosti
e-mail: karol.richter@snas.sk         mobil: 0903 400 824
RNDr. Klára Girašková , MPH, EMBA
špecialista (posudzovateľ)
e-mail: klara.giraskova@snas.sk         mobil: 0905 748 095
RNDr. Mária Poláková , PhD.
špecialista (posudzovateľ)
e-mail: maria.polakova@snas.sk         mobil: 0948 325 192
Ing. Katarína Šimonová
špecialista (posudzovateľ)
e-mail: katarina.simonova@snas.sk         mobil: 0902 931 608
Ing. Aleksandra Diado
špecialista (gestor)
e-mail: aleksandra.diado@snas.sk         mobil: 0948 891 628
Ing. Jana Pašková
špecialista (gestor)
e-mail: jana.paskova@snas.sk         mobil: 0910 931 631
Ing. Jaroslav Paulovič
špecialista (gestor)
e-mail: jaroslav.paulovic@snas.sk         mobil: 0948 108 437
Ing. Kamila Vitkovičová
špecialista (gestor)
e-mail: kamila.vitkovicova@snas.sk         mobil: 0948 363 767
Mária Kokešová
referent (asistent)
e-mail: maria.kokesova@snas.sk         mobil: 0948 362 635
ODBOR CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV A OVEROVATEĽOV
Ing. Gizela PELECHOVÁ
vedúca odboru
e-mail: gizela.pelechova@snas.sk         mobil: 0948 073 247
Ing. Pavol Kothaj
odborný garant pre certifikáciu produktov
e-mail: pavol.kothaj@snas.sk         mobil: 0948 447 835
Ing. Renáta Kuťková
odborný garant pre verifikáciu, certifikáciu osôb a environmentálne overovanie
e-mail: renata.kutkova@snas.sk         mobil: 0902 931 603
Ing. Juraj Randus
odborný garant pre systémy manažérstva
e-mail: juraj.randus@snas.sk         mobil: 0948 354 340
Ing. Martina Džubáková , PhD.
špecialista (posudzovateľ)
e-mail: martina.dzubakova@snas.sk
Ing. Mária Mészarošová
špecialista (posudzovateľ)
e-mail: maria.meszarosova@snas.sk         mobil: 0948 263 591
Ing. Anna Ondrášiková
špecialista (posudzovateľ)
e-mail: anna.ondrasikova@snas.sk         mobil: 0948 073 246
Ing. Stanislav Májek
špecialista (gestor)
e-mail: stanislav.majek@snas.sk         mobil: 0948 136 311
Zuzana Vallová
špecialista (gestor)
e-mail: zuzana.vallova@snas.sk         mobil: 0948 153 083
ODBOR EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Ing. Peter LOVECKÝ
vedúci odboru
e-mail: peter.lovecky@snas.sk         mobil: 0948 297 423
Ing. Ľudmila Červenáková
špecialista (ekonóm)
e-mail: ludmila.cervenakova@snas.sk         mobil: 0911 286 254
Dana Kasanická
referent (ekonóm)
e-mail: dana.kasanicka@snas.sk         mobil: 0902 931 601
Ing. Andrea Cucorová
špecialista (IT)
e-mail: andrea.cucorova@snas.sk         mobil: 0948 350 931
Ing. Dagmar Miklisová
špecialista (IT)
e-mail: dagmar.miklisova@snas.sk         mobil: 0948 219 872
JUDr. Juraj Vondrášek
právnik
e-mail: juraj.vondrasek@snas.sk         mobil: 0948 409 834
PhDr. Ivona Mesíková , PhD.
manažér ľudských zdrojov
e-mail: ivona.mesikova@snas.sk         mobil: 0904 660 050