Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

SKÚŠANIE - Programy PT a ILC

KALIBRÁCIA - Programy PT a ILC

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23, MSA-L/08 a MSA-L/02.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/08.

----------

The 6th edition of International Proficiency Testing Conference sa bude konať (3.)4. - 6. októbra 2017 v Cuj - Napoca (Rumunsko).
Info: http://www.pt-conf.org


-----------

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní


SKÚŠANIE - Programy PT a ILC:


NOVÉ! Skúšky spôsobilosti PT na rok 2018 a semináre na tému Akustika
NOVÉ! PT program v oblasti krmív, nealkoholických nápojov a sušeného mlieka
NOVÉ! Vaječné a cereálne produkty
PT provider - The Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands
NOVÉ! PT provider v oblasti potravín, krmív, hnojív a nápojov
 • Organizátor: DUCARES
 • Program: Program'
 • Info: Leták'

NOVÉ! Chemicko-fyzikálne, mikrobiologické a organoleptické skúšky - mlieko, smotana a iné mliečne produkty
NOVÉ! Chemické, tepelné a mechanické vlastnosti plastov/ gumy - Proficiency Testing Program 2017
NOVÉ ! PT Provider UCLSB
NOVÉ ! DRRR - Programy skúšok spôsobilosti pre rok 2017
 • Organizátor: DRRR
 • Program: Program


NOVÉ ! Skúšky spôsobilosti - analýza 222radónu v pitnej vode
 • Organizátor: The Finnish proficiency test provider (Proftest SYKE) and Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
 • Info: Proficiency test

NOVÉ ! CompaLab proficiency tests in the field of metallurgy and steels for concrete
 • Organizátor: CompaLab
 • PT: chemical analysis on non alloyed, alloyed and stainless steels, on copper alloys and ferro alloys; metallographic tests (size of grain, content in non metallic inclusions) on steels and copper alloys; intergranular corrosion tests on stainless steels; roughness of a metallic surface; gloss and colorimetry of surfaces; tests of non-organic (zinc coating) and organic coatings (paints): pull-off test, cross-cut test, salt spray corrosion test, SO2 test, resistance to humidity, to immersion in water and to UV exposure; Charpy test at room and low temperature; Brinell, Vickers, Rockwell hardness tests, including low loading Vickers tests; tensile tests at room and high temperature, on sample to be machined, on flat steel, on stainless steel, on pipe; tests of concrete reinforcing steels (bars and welded fabrics), including fatigue testing; tests of concrete prestressing steels, including stress corrosion, relaxation and deflected tension

 • Info: Proficiency testing programs


NOVÉ ! PT v oblasti toxikológie - APLAC T086: Metals (arsenic, cadmium, chromium, lead, and selenium) in Biological matrices (Urine, Blood, Hair)
 • Organizátor: The Centre de toxicologie du Québec (CTQ) of the Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
 • Informácie: PT'


NOVÉ ! Intercomparison of measurement of sound absorption coefficient and impedance using impedance tubes according to the standard ISO 10534-2 (Part 2)
 • Organizátor: RPS-Qualitas
 • Program: PT'
 • Registračný formulár: PT'
 • Technický predregistračný formulár: PT'


NOVÉ ! PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX

NOVÉ ! PT for pesticides and metabolites in accordance with the Drinking Water Ordinance
 • Organizátor: Umweltbundesamt GmbH
 • Program: PT'


NOVÉ ! Programy skúšok spôsobilosti v oblasti mikrobiológie
 • Organizátor: DRRR
 • Program: Program


NOVÉ ! Program vykonávania technických projektov pre medzilaboratórne porovnania na obdobie rokov 2015 - 2019

NOVÉ ! Program ILC a PT - od akreditovaného organizátora skúšok spôsobilosti v oblasti stavebníctva na rok 2016

NOVÉ ! Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá - VÚVH

NOVÉ ! Skúšky spôsobilosti - oblasť mäsové výrobky
 • Organizátor: DRRR

 • Prospekt: DRRR'

 • Info: http://www.DRRR.de


 • NOVÉ !

  • Organizátor: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department of Agrobiotechnology, IFA-Tulln, Austria

  • List: IFA-Tulln
  • Cenová ponuka 2017: IFA-Tulln

  • Info: http://www.ifatest.at


  Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá - B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider

  • Organizátor: B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider, Paris - FRANCE

  • Prospekt: B.I.P.E.A.

  • Info: http://www.bipea.org


  Proficiency Testing Australia (PTA)

  Medzilaboratórne porovnania výsledkov skúšok

  • Organizátor: CALIBRIUM spol. s r.o.

  • Info: Plán


  PT v oblasti mikrobiologických analýz

  • Organizátor: DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH)

  • Info: http://www.drrr.de/en


  Environmental proficiency testing schemes

  APLAC T098: Determination of Migration of Heavy Metals in Toys Coating

  • Organizátor: Inspection and Quarantine Technology Center (IQTC) and China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) under the auspices of APLAC

  • Info: APLAC_T098'


  Analysis of uranium in drinking water in April 2015

  APLAC T093: Toxic elements in Cabbage a APLAC T094: Pesticides residue in Cabbage

  • Organizátor: APLAC

  • Info: APLAC_T093_T094'


  Proficiency test on the determination of PCDD/Fs and PCBs in Cod Liver and Fish Liver Oil (stanovenie PCDD/Fs a PCBs v rybacej pečeni a v oleji z nej)

  Proficiency testing schemes - Mycotoxins

  • Organizátor: DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH)

  • Info: Proficiency

  • Info: http://www.DRRR.de


  Proficiency testings for the construction sector

  • Organizátor: DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH)

  • Info: Proficiency

  • Info: http://www.DRRR.de


  Proficiency testings & reference materials cosmetic (chemical – physical analysis)

  • Organizátor: DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH)

  • Info: Proficiency

  • Info: http://www.DRRR.de


  Mikrobiologické schémy PT

  • Organizátor: DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH)

  • Info: special

  • Info: http://www.DRRR.de  PT schemes from Professional PT providers

  • Info: PT


  The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB)
  Institute for Interlaboratory Studies (iis)
  Skúšky spôsobilosti v oblasti stavebných laboratórií

  • Organizátor: PoZZ při SZK FAST VUT, Brno

  • PROFICIENCY TESTING PROGRAMS 2015PROFICIENCY  Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia

  • Organizátor: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky

  • Info: http://www.mlpm.elfa.sk  Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín
  ILT – Interlaboratory Test S.A.
  • Plán na rok 2012-2015:


  Skúšky spôsobilosti - Proficiency Testing Australia (PTA)
  Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika
  • Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

  • Info: http://www.szu.cz/espt  Skúšky spôsobilosti - Analýzy vôd, odber vzoriek
  • Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

  • Info: http://www.szu.cz/espt  ILT- the Proficiency Testing on “Tensile strength and elongation at break test of PVC cables according to standards IEC 60227-2 and IEC 60811-1-1, chapter 9 (code ILT-S-03)
  • Organizátor: ILT – Interlaboratory Test

  • Info: For more information about the Proficiency Testing on “Tensile strength and elongation at break test of PVC cables according to standards IEC 60227-2 and IEC 60811-1-1, chapter 9 (code ILT-S-03) plese visit http://www.PTinterlaboratory.com  iis - porovnávacie merania
  IFA- Test Systems Interlaboratory Comparisons for Water Analysis
  PT programy z rôznych sektorov
  • Organizátor: LGC, Quality Management (QM) a Aquacheck

  • Info:

  • Registrácia: priebežne

  Výskumný ústav vodného hospodárstva - Program PT a ILC
  ASLAB - Program PT a ILC


  Dôležité linky:

  Európska databáza programov skúšok spôsobilosti - EPTIS

  Institute for Interlaboratory Studies - Program PT

  QM - Info - skúšky spôsobilosti v oblasti chemického, potravinárskeho, mikrobiologického skúšania

  Aquacheck - Info - PT programy skúšok vody

  LGC - Info

  NMi - Info - PT programy v oblasti analýzy vody a pôdy

  University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - IFA test, BOKU - PT programy v oblasti analýzy vody

  Analytical Products Group, Inc. - Info - PT programy v oblasti analýzy odpadových a pitných vôd, pôdy a nebezpečného odpadu

  Calibrium - Info - MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve

  Sigma-Aldrich RTC - Info - akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043


  KALIBRÁCIA - Programy PT a ILC:


  Slovenská legálna metrológia (akreditovaný organizátor ILC) - Program ILC

  Český metrologický institut (akreditovaný organizátor ILC) - Program ILC

  NMi (akreditovaný organizátor ILC) - http://www.nmi.nl

  ATG s.r.o. (akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá) - http://www.atg.cz


  Dôležité linky:

  Európska databáza programov skúšok spôsobilosti - EPTIS

  Politika EA o účasti na národných a medzinárodných programoch skúšok spôsobilosti - EA-2/10