Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/08.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/08.

----------

Organizátori PT akreditovaní Slovenskou národnou akreditačnou službou:

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) - http://www.vuvh.sk/

Slovenská legálna metrológia (SLM) - http://slm.sk/

The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB) - http://ptprovider.sslsb.org/en/

INTERPROJECT Ltd. - https://inter-project.bg/

----------

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) - http://www.eptis.org/

----------

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní - pre skúšanie, vyšetrovanie a kalibráciu

Organizátor Program Informácie Poznámka
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Fine Finish Proficiency Testing Provider Zoznam programov PT http://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/ Program: Program'
Prihláška: Prihláška'
Zmluva: Zmluva'
CompaLab Zoznam programov PT http://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln http://www.ifatest.eu,
http://www.ifa-tulln.ac.at,
http://www.boku.ac.at
Studio D – akustika s.r.o. Skúšky spôsobilosti PT a semináre na tému Akustika http://www.proficiencytesting.cz/seminare/ Prihlášky: http://www.proficiencytesting.cz/
DRRR GmbH Zoznam programov PT http://www.drrr.de/en/proficiency-testing/ a v Online Data Information Network https://odin.drrr.de/
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands Zoznam programov PT http://www.iisnl.com/
Umweltbundesamt GmbH PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX http://www.umweltbundesamt.at/en/ Proficiency testing scheme 2018, Annual Programme 2018, Registrácia
B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá https://www.bipea.org/
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia http://www.mlpm.elfa.sk/
Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Zoznam programov PT http://www.ruvzpo.sk/NRC_odd.htm
Proficiency Testing Australia (PTA) Zoznam programov PT https://aplac.org/about/proficiency-testing-programs/
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika. Analýzy vôd, odber vzoriek. http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test Zoznam programov PT http://www.PTinterlaboratory.com
CSlab Zoznam programov PT https://www.cslab.cz
Calibrium MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve http://www.calibrium.sk
LGC Standards Zoznam programov PT https://www.lgcstandards.com/SK/en akreditovaný poskytovateľ podľa ISO/IEC 17043
Sigma-Aldrich RTC Zoznam programov PT https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/proficiency-testing/environmental.html akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043
Český metrologický institut Zoznam programov PT https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani akreditovaný organizátor ILC
NMi Zoznam programov PT https://www.nmi.nl akreditovaný organizátor ILC
ATG s.r.o. Zoznam programov PT http://www.atg.cz akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá
China NIL Research Center for Proficiency Testing Zoznam programov PT http://english.nil.org.cn
ORGREZ, a.s. Zoznam programov PT http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/ akreditovaný organizátor PT
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Zoznam programov PT http://interlabtest.com/