Svetový deň akreditácie 2016

9. jún 2016 je Svetovým dňom akreditácie.
Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Téma Svetového dňa akreditácie 2016 je: "Akreditácia: globálny nástroj na podporu verejnej politiky".

WAD 2016


Tohtoročná téma sa zameriava na propagáciu toho, že akreditácia môže byť globálnym nástrojom na podporu verejnej politiky vo všetkých oblastiach verejného sektora - národnej a regionálnej vlády, regulátorov. Na stránke www.publicsectorassurance.org nájdete ukážky výhod pri využívaní uznaných akreditovaných systémov skúšania, inšpekcie a certifikácie v rôznych oblastiach ako zdravotníctvo, potravinárstvo, stavebníctvo, dodávka energií, klimatické zmeny, osobná bezpečnosť a mnoho ďalších.

Existujú štyri jasné spôsoby, ako môže verejný sektor ťažiť z akreditácie a ďalších nástrojov posudzovania zhody:

  • Vláda môže pomôcť zvýšiť ekonomickú výkonnosť podnikateľov tým, že podporuje využívanie posudzovania zhody na minimalizáciu rizík a podporu obchodu.
  • Akreditované posudzovanie zhody môže pomôcť vláde poskytovať a presadzovať svoju politiku.
  • Posudzovanie zhody pomáha regulátorom regulovať.
  • Vláda môže zlepšiť svoju výkonnosť pomocou posudzovania zhody vo svojich vlastných organizačných zložkách.

Plagát Plagát'
Brožúra (v anglickom jazyku) Brožúra'
Spoločné vyhlásenie predsedov ILAC a IAF (v anglickom jazyku) Vyhlásenie'

Krátky film (so slovenskými titulkami) propagujúci Svetový deň akreditácie 2016 si môžete pozrieť na tejto stránke.

Plagát a ďalšie dokumenty je možné stiahnuť vo vyššej kvalite tu.