Svetový deň akreditácie 2019

9. jún 2019 je Svetovým dňom akreditácie.
Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Téma Svetového dňa akreditácie 2019: "Akreditácia: Pridáva hodnotu dodávateľským reťazcom".

WAD 2018


Informácie k tohtoročnej téme nájdete na stránke https://ilac.org/news-and-events/world-accreditation-day-2019//.


Video k Svetovému dňu akreditácie 2019 nájdete na tejto stránke.

Plagát Plagát'
Brožúra (v anglickom jazyku) Brožúra'
Spoločné vyhlásenie predsedov ILAC a IAF (v anglickom jazyku) Vyhlásenie'