Oznamy SNAS05.12.2012

Oznam v súvislosti s podávaním žiadosti o reakreditáciu:

  • Upozorňujeme akreditované subjekty, aby žiadosť o reakreditáciu doručili Slovenskej národnej akreditačnej službe minimálne 6 mesiacov pred ukončením platnosti akreditácie udelenej SNAS-om, aby nedošlo k prerušeniu tohto udeleného statusu.
  • Žiadosti o reakreditácie, ktoré budú doručené v termíne menej ako 6 mesiacov pred ukončením platnosti udelenej predmetnej akreditácie, SNAS vráti žiadateľom, keďže nedodržali ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
* * * * * * * * * *16.07.2012

Všeobecné informácie týkajúce sa prechodu SNAS na udeľovanie akreditácie na 5 rokov:

  • Všetky žiadosti o udelenie akreditácie a reakreditácie prijaté a zaevidované na SNAS po 1. 7. 2012 budú realizované a ukončené s dobou platnosti akreditácie na 5 rokov.
  • Všetky žiadosti o udelenie akreditácie a reakreditácie prijaté a zaevidované na SNAS do 30. 6. 2012 budú realizované a ukončované podľa platných dokumentov k dátumu 30.6.2012.
  • Plánovanie dohľadov pre akreditácie, reakreditácie udelené v spojitosti so žiadosťami prijatými a zaevidovanými na SNAS po 1.7.2012 zostáva v pôvodnom režime, t. j. každých 12 mesiacov.
  • S účinnosťou od 16. 7. 2012 sa bude kalkulovať výška platieb na všetky typy akreditačných služieb podľa aktualizovanej RR-2 „Zásady stanovenia výšky platieb za poskytované služby SNAS“.
  • V zmysle tohto rozhodnutia sa bude príslušná interná riadená dokumentácia SNAS aktualizovať priebežne.
  • V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností je možné konzultovať s príslušnými pracovníkmi SNAS.
* * * * * * * * * *