Oznam pre certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 12.01.2018 SNAS začína poskytovať:

  • novú službu – akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001: 2016. Certifikačné orgány budú posudzované podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC TS 17021-9: 2016;

  • rozšírenie služby v oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva konca odpadov o nariadenie Komisie (EU) č. 1179/2012 a nariadenie Komisie (EU) č. 715/2013.

V tejto súvislosti boli aktualizované metodické smernice na akreditáciu MSA-04, MSA-05, MSA-CS/01 a MSA-CS/15.