Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave - tachografov I. a II. Generácie

Dňa 5.6.2019 bolo Ministerstvom dopravy a výstavby SR vydané Usmernenie pre autorizované osoby (dielne – kalibračné laboratóriá) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave – tachografov I. a II. Generácie.

Uvedené usmernenie nájdete na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy alebo na http://www.digitalnytachograf.sk/aktuality-15.html.


Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre inšpekciu - Ing. Stanislav Musil , CSc, mobil: 0948 206 843, e-mail: stanislav.musil@snas.sk .