Posudzovanie zhody podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM

SNAS v rámci akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich produkty podľa ISO/IEC 17065: 2012 poskytuje od januára 2020 akreditáciu orgánov posudzovania zhody pre procesy súvisiace s údržbou železničných koľajových vozidiel v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM, ktoré s účinnosťou od 16.06.2020 nahrádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov.
Súvisiace súbory na stiahnutie.
klik pre otvorenie súboruPosudzovanie zhody podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM380,55 kBstiahnuť