SNAS zaviedla elektronické služby pre poskytovanie akreditačných služieb

Slovenská národná akreditačná služba intenzívne pracovala na implementácii projektu informačného systému, ktorého výsledkom je zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu akreditácie. Veríme, že pre akreditované osoby ako aj pre nových záujemcov o akreditačné služby to prinesie benefity v podobe on-line prístupu k aktuálnym informáciám o akreditačnom procese, zníženia administratívnej záťaže, ako aj urýchlenia a zjednodušenia celého procesu posudzovania.

Slovenská národná akreditačná služba spustila elektronické služby pre poskytovanie akreditačných služieb od 4.4.2016. Všetky procesy, vrátane podávania žiadostí o akreditačné služby, ich priebehu, spracovania výstupov z posudzovania a vybavenia celej služby, budú riešené elektronicky - priamo v Akreditačnom informačnom systéme (AIS). Služby, ktoré boli začaté pred týmto dátumom, budú dokončené pôvodným spôsobom, čiže budú riešené mimo AIS.

Pre prácu v prostredí AIS je požadované pripojenie do internetu a webový prehliadač. Prístup do AIS je možný kedykoľvek na adrese https://ais.snas.sk.

Noví žiadatelia o akreditáciu musia pred podaním žiadosti najprv zaregistrovať právny subjekt, ktorý chce požiadať o akreditáciu, na https://ais.snas.sk.

Subjekty už akreditované SNAS sa nemusia registrovať. Bol pre nich automaticky vytvorený účet v AIS, prihlasovacie údaje do AIS obdržal akreditovaný subjekt listom.

Viac informácií o práci v AIS nájdete po prihlásení do systému v Používateľskej príručke pre subjekt, dostupnej kliknutím na meno prihláseného používateľa v pravej hornej časti obrazovky.