Vyhľadávanie subjektov akreditovaných SNAS


Zverejnené informácie majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne účely.
Vyhľadávanie subjektov podľa oblastí akreditácie:
Oblasť akreditácie:
Vyhľadávanie subjektov podľa predmetu činnosti:
Kalibračné laboratóriá: Zoznam veličín / meradiel KL
Skúšobné laboratóriá: Zoznam produktov a skúšok
Skúšobné laboratóriá: Zoznam produktov a skúšok
Certifikačné orgány certifikujúce QMS:
Fulltextové vyhľadávanie subjektov:
Zadaj hľadaný výraz:

Vyhľadávací nástroj pre fulltextové vyhľadávanie vyhľadáva presný sled písmen zadaného výrazu, pričom nerozlišuje veľké a malé písmená ani znaky s diakritikou a bez diakritiky. Nástroj nevyhľadáva gramatické tvary slov (rody, pády, časy) a preto treba zadať vhodný koreň slova, alebo postupne uskutočniť viac výberov. Vyhľadávanie sa uskutočňuje v prílohách osvedčení o akreditácii špecifikujúcich presný rozsah akreditácie.