IAF CERTSEARCH

Vážené certifikačné orgány na systémy manažérstva!

SNAS si Vás dovoľuje informovať o vývoji globálnej databázy IAF na poskytnutie dôveryhodného zdroja pre overovanie akreditovaných certifikácií vydaných po celom svete.

História tohto projektu siaha do r. 2014, projekt úspešne prešiel niekoľkými schvaľovacími etapami v Medzinárodnom akreditačnom fóre (IAF) a jeho členmi.

Program bol podporovaný Výborom pre správu databáz IAF (DMC) v ktorom sú zastúpené akreditačné orgány, certifikačné orgány a priemysel. DMC následne zabezpečil nezávislú verejnú súťaž. V októbri 2017 sa na valnom zhromaždení IAF hlasovalo väčšinou v prospech vývoja globálnej databázy. Spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC) vznikla krátko potom, čo dohliadala na jednotlivé operácie a v máji 2018 vznikla oficiálna dohoda s vybraným dodávateľom, Quality Trade, o vývoji a prevádzke databázy. V súčasnosti prebieha jej vývoj. Databáza bola oficiálne označená ako IAF CERTSEARCH a po spustení bude prístupná prostredníctvom domény IAFCERTSEARCH.org.

IAF CERTSEARCH získala značnú podporu zo strany vládnych agentúr, priemyslu a všetkých úrovní siete akreditácií. Hoci ide o dobrovoľnú databázu, IAF CERTSEARCH získala predbežné záväzky a začne s viac ako 700 000 certifikátmi v databáze.


Hodnota IAF CERTSEARCH

  • Tí, ktorí sa pokúšajú overiť akreditovaný certifikát pre manažérske systémy vydaný certifikačným orgánom, ktorý je akreditovaný akreditačným orgánom (členom IAF), sú v súčasnosti limitovaní možnosťami overenia. V niektorých prípadoch je nemožné alebo len teoreticky možné, skontrolovať platnosť certifikátov, pretože neexistuje ich centrálne úložisko. Nedostatok efektívnych možností overovania umožňuje zneužitie a znižuje hodnotu akreditovanej certifikácie.

  • IAF CERTSEARCH poskytne jedno úložisko všetkých akreditovaných certifikácií z celého sveta pre systémy manažérstva, vydané certifikačnými orgánmi, ktoré sú akreditované akreditačným orgánom (členom IAF), čím sa zvyšuje efektívnosť overenia a znižuje možnosť zneužitia. IAF CERTSEARCH rozšíri profil akreditovanej certifikácie, zvýši viditeľnosť pre tých, ktorí sú certifikovaní a zvýši hodnotu a integritu akreditovanej certifikácie.

  • IAF CERTSEARCH je nástroj, v ktorom používatelia môžu overovať akreditované certifikácie v prípadoch, keď používateľ overovania pozná "názov spoločnosti / organizácie" alebo "identifikačné číslo certifikátu". Používatelia nebudú schopní vytvárať "zoznamy" certifikovaných subjektov, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť certifikačné orgány. Nebudú viditeľné dátumy certifikácie, ale len označenie stavu certifikácie. Žiadny certifikačný orgán (CB) ani akreditačný orgán (AB) nebudú môcť zobraziť zoznam certifikácií iného CB alebo AB.


IAF a jeho členovia pracujú na vytvorení digitálnej infraštruktúry potrebnej na ochranu, vzdelávanie a propagáciu hodnoty akreditovanej certifikácie. Tieto iniciatívy zvýšia hodnotu akreditovanej certifikácie a pomôžu rozšíriť sieť akreditovaných certifikácií na celom svete.

Prístupy k sieti akreditácií sa uskutočnia pod ochranou a v súlade so zvyšovaním potrieb vašej organizácie. CERTSEARCH bude podporovať poskytovanie výhod a plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu osobných údajov bez toho, aby sa zvýšili náklady na sieť.

V nasledujúcich mesiacoch získate od nás ďalšie informácie v súvislosti s IAF CERTSEARCH, vrátane podrobného informačného balíka o tom, ako sa zapojiť IAF CERTSEARCH a taktiež ďalšie informácie, ktoré môžete zdieľať s vašimi certifikovanými organizáciami.