Tlačivá pre žiadateľov o služby SNAS

ŽIADOSŤ O AKREDITAČNÚ SLUŽBU - vyplňte na https://ais.snas.sk
*********
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 1: Kalibračné laboratórium - v.29.11.1974,71 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 2: Skúšobné laboratórium - v.29.11.1974,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 3: Medicínske laboratórium - v.29.11.1976,13 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.29.11.1965,48 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 5: Inšpekčný orgán - v.29.11.1979,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 6: Orgán certifikujúci produkty - v.29.11.1965,74 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 7: Orgán certifikujúci systémy manažérstva - v.29.11.1959,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 8: Orgán certifikujúci osoby - v.29.11.1963,35 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 9: Environmentálny overovateľ - v.29.11.1967,27 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov - v.29.11.1968,93 kBstiahnuť