Tlačivá pre žiadateľov o služby SNAS

ŽIADOSŤ O AKREDITAČNÚ SLUŽBU - vyplňte na https://ais.snas.sk
*********
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 1: Kalibračné laboratórium - v.17.10.1736,68 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 2: Skúšobné laboratórium - v.17.10.1736,29 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 3: Medicínske laboratórium - v.17.10.1736,18 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.08.08.1730,81 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 5: Inšpekčný orgán - v.01.02.1944,79 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 6: Orgán certifikujúci produkty - v.11.09.1733,97 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 7: Orgán certifikujúci systémy manažérstva - v.29.11.1829,33 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 8: Orgán certifikujúci osoby - v.11.09.1727,07 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 9: Environmentálny overovateľ - v.11.09.1728,97 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov - v.11.09.1728,87 kBstiahnuť