Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 2000,00 €   03.01.2018Ing.Lovecký
002/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 300,00 €   05.01.2018Ing.Lovecký
003/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 300,00 €   05.01.2018Ing.Lovecký
004/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie+preklad200,00 €   09.01.2018Ing.Lovecký
005/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie+preklad400,00 €   09.01.2018Ing.Lovecký
006/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 700,00 €   10.01.2018Ing.Lovecký
007/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus872,00 €   10.01.2018Ing.Lovecký
008/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus479,00 €   10.01.2018Ing.Lovecký
009/2018Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad24,00 €   11.01.2018Ing.Lovecký
010/2018Mgr. Enzo PasseriniPri štadióne 23, 900 21 Svätý Jur pri Bratislave41636783tlmočenie+preklad600,00 €   12.01.2018Ing.Lovecký
011/2018IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie+preklad600,00 €   12.01.2018Ing.Lovecký
012/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie+preklad200,00 €   12.01.2018Ing.Lovecký
013/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus726,00 €   16.01.2018Ing.Lovecký
014/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka345,00 €   17.01.2018Ing.Lovecký
015/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 800,00 €   17.01.2018Ing.Lovecký
013A/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom95,64 €   12.01.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
016/2018Mgr. Andrea TicháPodtatranská 23, 058 01 Poprad43956432tlmočenie 800,00 €   17.01.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
017/2018Inglés, s.r.o.Martinčeková 22, 821 09 Bratislava 35961554tlmočenie 1080,00 €   18.01.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
018/2018Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066tlmočenie 1200,00 €   24.01.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
019/2018Lucia BoldizsárováBrniarska 13, 811 04 Bratislava 43540431tlmočenie 588,28 €   30.01.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2018CLID, s.r.o.Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica45380627tlmočenie 800,00 €   08.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2018Max Way s.r.o.Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava 47542730doprava396,00 €   08.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
022/2018Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava31396674gastro lístky 5576,00 €   08.02.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
023/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka250,00 €   13.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka241,00 €   14.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP