Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus565,00 €   14.01.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
002/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie930,00 €   15.01.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
003/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom79,70 €   21.01.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1800,00 €   21.01.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
005/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1333,33 €   21.01.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
006/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka427,00 €   24.01.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
008/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus +batožina174,58 €   05.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
009/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1701,00 €   07.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
010/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 405,00 €   08.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
011/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus478,50 €   08.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
012/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka219,00 €   08.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
013/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524posudzovanie 635,00 €   11.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
014/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 2800,00 €   13.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
015/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1844,00 €   13.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
016/2019YMS, a.s.Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 36224278rozšírenie AIS9037,00 €   14.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
017/2019Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 4410,00 €   14.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
018/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka144,00 €   18.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
019/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus971,00 €   18.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 301,10 €   18.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.96,00 €   22.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
022/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 308,33 €   22.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
18A/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.16,00 €   15.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
023/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
025/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 143,33 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
026/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie250,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
027/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie750,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
028/2019PhDr.Ľubica FedorováExnárová 17, 821 03 Bratislava 1024839629posudzovanie 250,00 €   04.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
029/2019PhDr.Ľubica FedorováExnárová 17, 821 03 Bratislava 1024839629posudzovanie 250,00 €   04.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
030/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus656,00 €   04.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
031/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus2173,00 €   05.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
032/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1027,50 €   06.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
033/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka31,88 €   06.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
034/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710kongresová sála 994,20 €   06.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
035/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1794,17 €   13.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
067/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.5,00 €   28.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
22A/2019Milan Kozlík – M. a J. Kozlík servisLíščie údolie 79, 841 05 Bratislava13979868• vizitky – slovenská verzia - 150 ks • vizitky – anglická verzia - 50 ks • Obálky ELCO C5 s páskou a potlačou SNAS 20 – 500 ks183,40 €   22.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
13A/2019Milan Kozlík – M. a J. Kozlík servisLíščie údolie 79, 841 05 Bratislava13979868• Zhotovenie loga k 20.výročiu SNAS • vizitky – slovenská verzia - 150 ks • vizitky – anglická verzia - 150 ks395,80 €   11.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
036/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov625,00 €   14.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
037/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus587,50 €   22.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
038/2019LT company s.r.o.Rudlovská cesta 90, 974 11 Banská Bystrica 47344610repre.1490,00 €   27.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
039/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1279,20 €   28.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
040/2019Office Depot s.r.o.Drobného 27, 841 02 Bratislava36192384kanc.potreby349,17 €   01.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
041/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka254,00 €   02.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
042/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus167,92 €   05.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
043/2019Milan Kozlík – M. a J. Kozlík servisLíščie údolie 79, 841 05 Bratislava13979868kanc.potreby685,79 €   05.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
044/2019Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 4641,00 €   05.04.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
045/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710kongresová sála 1089,84 €   17.04.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
046/2019SEEK spol.s.r.o.Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice 64824195seminár150,00 €   23.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
047/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus558,00 €   24.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
048/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka127,52 €   30.04.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
049/2019Hotel Slovakia ***Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina 36751804prenájom - kongresová sála1915,00 €   02.05.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
050/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1432,50 €   02.05.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
051/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus928,50 €   03.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
052/2019Milan Kozlík – M. a J. Kozlík servisLíščie údolie 79, 841 05 Bratislava13979868zhotovenie loga 85,00 €   03.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
053/2019Heuristic Management, s.r.o.Strmý vŕšok 44, 841 06 Bratislava 36616061seminár2700,00 €   03.05.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
054/2019IKEA Bratislava, s.r.o.Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava35849436DHM355,83 €   13.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
055/2019Ing.Kovářová JelenaNová osada 55, 664 84 Zastávka, Česká republika74746782tlmočenie a preklad dokumentov867,00 €   16.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
056/2019Ing.Kovářová JelenaNová osada 55, 664 84 Zastávka, Česká republika74746782tlmočenie a preklad dokumentov906,00 €   16.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
057/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 540,00 €   16.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
058/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 390,00 €   16.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
059/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus2945,00 €   16.05.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
060/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus584,50 €   16.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
061/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.45,00 €   21.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
062/2019Anton Jendek - A+Z, Kollárova 1, 90301 Senec40503739tonery875,00 €   21.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
063/2019Anton Jendek - A+Z, Kollárova 1, 90301 Senec40503739kanc.potreby242,73 €   21.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
064/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka224,00 €   21.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
065/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka127,52 €   23.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
066/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka415,83 €   23.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
068/2019STRABAG Property and Facility Services s.r.o.Dunajská 32, 817 85 Bratislava36361127oprava1244,83 €   28.05.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
069/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov945,00 €   30.05.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
070/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.1179,18 €   03.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
071/2019IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov750,00 €   03.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
072/2019Mgr. Enzo PasseriniPri Štadióne 964/23, 900 21 Svätý Jur41636783tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   03.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
073/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus483,00 €   04.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
074/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.191,76 €   04.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
075/2019Z+M servis a.s.Ivánska cesta 30/B, 824 04 Bratislava 44195591DHM58,40 €   04.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
076/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka942,00 €   07.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
077/2019IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov760,00 €   07.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
078/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1430,00 €   10.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
079/2019IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   10.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
080/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov625,00 €   10.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
081/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus629,00 €   10.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
082/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1027,00 €   10.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
083/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.1272,18 €   12.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
084/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.205,80 €   14.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
085/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka605,00 €   14.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
086/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 540,00 €   14.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
087/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov1429,00 €   14.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
088/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 130,00 €   14.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
089/2019Mgr. Enzo PasseriniPri Štadióne 964/23, 900 21 Svätý Jur41636783tlmočenie a preklad dokumentov625,00 €   14.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
091/2019Ing.Kovářová JelenaNová osada 55, 664 84 Zastávka, Česká republika74746782tlmočenie a preklad dokumentov1312,00 €   18.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
092/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   18.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
093/2019Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 4426,80 €   19.06.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
094/2019Office Depot s.r.o.Drobného 27, 841 02 Bratislava36192384kanc.potreby568,75 €   19.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
095/2019Milan Kozlík – M. a J. Kozlík servisLíščie údolie 79, 841 05 Bratislava13979868kanc.potreby105,00 €   19.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
096/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus568,50 €   20.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
097/2019Dr.Mirta ĆurkovićRovníková 4, 821 02 Bratislava 41955005tlmočenie a preklad dokumentov250,00 €   20.06.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
098/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus2,98 €   01.07.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
099/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 3213,00 €   02.07.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
100/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov1270,00 €   02.07.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
101/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 135,00 €   02.07.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
102/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka 730,00 €   03.07.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
103/2019STRABAG Property and Facility Services s.r.o.Dunajská 32, 817 85 Bratislava36361127oprava350,86 €   03.07.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
104/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka 944,00 €   03.07.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
105/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmoźenie a preklad dokumentov1225,00  €   12.07.2019Mgr.Senź k/riadite–
106/2019Mates systems s.r.o.Karlovesk  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1279,20  €   12.07.2019Mgr.Senź k/riadite–
107/2019PhDr. JANA HUSÁROVÁExnárova 21, 821 03 Bratislava17390095tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   19.07.2019Ing.Loveckě/vedŁci OEP
108/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmoźenie a preklad dokumentov930,00 €   19.07.2019Ing.Loveckě/vedŁci OEP
109/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Ter‚zie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 701,67 €   19.07.2019Ing.Loveckě/vedŁci OEP
110/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovsk  15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus1342,00 €   19.07.2019Mgr.Senź k/riadite–
111/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovsk  15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus1136,00 €   24.07.2019Mgr.Senź k/riadite–
115/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus193,90 € €   19.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
114/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus1 037,80  €   12.08.2019Mgr. Senčák/riaditeľ
116/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus749,70 € €   27.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
117/2019SEAL IT Services, s.r.o., Topo–ov  4, 811 04 Bratislava 35880872DHM9582,20? €   21.08.2019Mgr.Senź k/riadite–
118/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka95,64 €   21.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
119/2019Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 806,00 €   23.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
120/2019IVEXIM - Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov760,00 €   27.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
121/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   27.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
122/2019Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1222,00 €   04.09.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
123/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1092,00 €   05.09.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
124/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 520,00 €   06.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
125/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov1812,00 €   06.09.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
126/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka 765,80 €   06.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
127/2019Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 3549,00 €   13.09.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
128/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka111,58 €   17.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
129/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka 1006,80 €   18.09.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
112/2019MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00  €   01.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
113/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka79,70  €   08.08.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
130/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Ter‚zie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00? €   18.09.2019Ing.Loveckě/vedŁci OEP
131/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   18.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
132/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov250,00 €   18.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
133/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov250,00  €   18.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
134/2019SEBA, Senator Banquets, s.r.o.Saratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782koktailové pagáče25,00 €   18.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
135/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   20.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
136/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   20.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
137/2019IVEXIM - Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   20.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
138/2019Mgr. Enzo PasseriniPri Štadióne 964/23, 900 21 Svätý Jur41636783tlmočenie a preklad dokumentov250,00 €   20.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
139/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123letenka618,97 €   20.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
141/A/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 471,31 €   23.09.2019Ing.Loveckě/vedŁci OEP
140/2019IVEXIM Dr. Iveta Plešková , PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov760,00 €   23.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
141/2019IVEXIM Dr. Iveta Plešková , PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov760,00 €   23.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
142/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka + batožina497,80 €   30.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
143/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka95,64 €   30.09.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
144/2019SEBA, Senator Banquets, s.r.o.Saratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.50,00 €   02.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
145/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovsk  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka 927,80? €   03.10.2019Ing.Loveckě/vedŁci OEP
146/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov760,00 €   08.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
147/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka 494,90 €   10.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
148/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   10.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
149/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.50,00 €   10.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
150/2019JOSO, s.r.o. Nám.Hraničiarov 9, 851 03 Bratislava35690950kancelárske potreby515,00 €   10.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
151/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov750,00 €   15.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
153/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 237,50 €   22.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
154/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 415,00 €   22.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
155/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka 656,50 €   28.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
156/2019Martin ZamborPalkovičova 18, 821 08 Bratislava 34451552kurz angličtiny 1000,00 €   29.10.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
157/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.78,00 €   05.11.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
158/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123autobus + letenka 926,70 €   05.11.2019Ing.Lovecký/vedúciOEP
159/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 358,33 €   05.11.2019Ing.Lovecký/vedúciOEP
160/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.189,00 €   07.11.2019Ing.Lovecký/vedúciOEP
161/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.42,00 €   12.11.2019Ing.Lovecký/vedúciOEP
163/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   11.11.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
164/2019LT company s.r.o.Rudlovská cesta 90, 974 11 Banská  Bystrica 47344610repre.470,00 €   12.11.2019Ing. Lovecký/vedúci OEP
165/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská  2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.144,00 €   12.11.2019Ing. Lovecký/vedúci OEP
166/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka 874,00 €   20.11.2019Ing. Lovecký/vedúci OEP
167/2019YMS, a.s.Hornopotočná  1, 917 01 Trnava 36224278Úpravy AIS16500,00 €   25.11.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
168/2019VEMA, s.r.o.Prievozská 14/A, 82109 Bratislava31355374doplnenie 540,00 €   25.11.2019Ing. Lovecký/vedúci OEP
169/2019Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 6396,60 €   25.11.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
162/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov125,00 €   11.11.2019Ing. Lovecký/vedúci OEP