Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2021Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 5880,00 €   04.01.2021Mgr.Senčák/riaditeľ
002/2021MAVAT, s. r. o.,Tyrkysová  810/15, 851 10 Bratislava-Jarovce50420224posudzovanie 400,00 €   13.01.2021Ing.Lovecký/ vedúci OEP
003/2021Lucia Boldizsárová Brniarska 13, 811 04 Bratislava 43540431preklad dokumentu300,00 €   15.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2021AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 555,00 €   15.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP
005/2021AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 238,00 €   15.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP
006/2021MAVAT, s. r. o.,Tyrkysová  810/15, 851 10 Bratislava-Jarovce50420224posudzovanie 400,00 €   21.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP
007/2021MAVAT, s. r. o.,Tyrkysová  810/15, 851 10 Bratislava-Jarovce50420224posudzovanie 400,00 €   21.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP
008/2021AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 238,00 €   21.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP
009/2021AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 238,00 €   28.01.2021Ing.Lovecký/vedúci OEP