Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2017Mgr.Marta RákociováL.Svobodu2669/25, 058 01 Poprad17121906tlmočenie900,00 €   13.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
002/2017AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 110,00 €   13.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
003/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.31,29 €   20.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus188,00 €   23.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
005/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus478,00 €   24.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
006/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus502,00 €   24.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
007/2017Mgr.Marta RákociováL.Svobodu2669/25, 058 01 Poprad17121906tlmočenie450,00 €   24.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
008/2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičováa 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 31328695gastro lístky 6335,53 €   03.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
009/2017Lucia SpatzStaré Grunty 328, 841 04 Bratislava 11807822preklad1139,00 €   06.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
010/2017YMS, a.s.Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 36224278Upgrade AIS19750,00 €   06.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
011/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus210,00 €   06.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
012/2017Visions Consulting, s.r.o.Štefánikova 23, 917 01 Trnava45394920vypracovanie odborného stanoviska333,33 €   10.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
013/2017Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1500,00 €   13.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
014/2017NABCB2nd Floor,Institution of Engineers Building, 2,Bahadur Shah Zafar Marg,New Delhi – 110002 INDIA sv.posúdenie4876,68 €   14.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
015/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad260,00 €   17.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
016/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad248,40 €   24.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
017/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus4088,00 €   27.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
018/2017SMÚKarloveská 63, 84255 Bratislava30810701expert500,00 €   28.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
019/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom127,52 €   01.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus695,00 €   13.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1224,00 €   17.03.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
022/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.89,40 €   17.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
023/2017Inštitút vzdelávania vet.lekárKošiciach, Cesta pod Hradovou 13/A 4177 Košice493546prenájom270,00 €   17.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus452,00 €   21.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
025/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad216,00 €   23.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
019a/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 2 400,00 €   06.03.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
025/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad216,00 €   23.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
026/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 1500,00 €   23.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
027/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 640,00 €   31.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
028/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom619,80 €   04.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
029/2017ACCIA, s.r.o.Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín47408197školenie 1400,00 €   06.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
030/2017SMÚKarloveská 63, 84255 Bratislava30810701expert742,00 €   06.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
031/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1106,00 €   11.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
032/2017ČIA, o.p.s Praha 1Olšanská 54/3, 130 00 Praha 325677675posudzovanie 1968,90 €   11.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
033/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad756,00 €   12.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
034/2017SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 990,00 €   12.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
035/2017SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 990,00 €   12.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
036/2017Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus1026,00 €   12.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ