Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
078/2018YMS, a.s.Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 36224278rozšírenie AIS11137,00 €   30.05.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
077/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus2142,00 €   30.05.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
076/2018Anton Jendek - A+Z, Kollárova 1, 90301 Senec40503739kanc.potreby126,10 €   29.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
075/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782občerstvenie 58,50 €   28.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
074/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782občerstvenie 415,80 €   28.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
001/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 2000,00 €   03.01.2018Ing.Lovecký
002/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 300,00 €   05.01.2018Ing.Lovecký
003/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 300,00 €   05.01.2018Ing.Lovecký
004/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie+preklad200,00 €   09.01.2018Ing.Lovecký
005/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie+preklad400,00 €   09.01.2018Ing.Lovecký
006/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 700,00 €   10.01.2018Ing.Lovecký
007/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus872,00 €   10.01.2018Ing.Lovecký
008/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus479,00 €   10.01.2018Ing.Lovecký
009/2018Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad24,00 €   11.01.2018Ing.Lovecký
010/2018Mgr. Enzo PasseriniPri štadióne 23, 900 21 Svätý Jur pri Bratislave41636783tlmočenie+preklad600,00 €   12.01.2018Ing.Lovecký
011/2018IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie+preklad600,00 €   12.01.2018Ing.Lovecký
012/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie+preklad200,00 €   12.01.2018Ing.Lovecký
013/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus726,00 €   16.01.2018Ing.Lovecký
014/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka345,00 €   17.01.2018Ing.Lovecký
015/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 800,00 €   17.01.2018Ing.Lovecký
013A/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom95,64 €   12.01.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
016/2018Mgr. Andrea TicháPodtatranská 23, 058 01 Poprad43956432tlmočenie 800,00 €   17.01.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
017/2018Inglés, s.r.o.Martinčeková 22, 821 09 Bratislava 35961554tlmočenie 1080,00 €   18.01.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
018/2018Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066tlmočenie 1200,00 €   24.01.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
019/2018Lucia BoldizsárováBrniarska 13, 811 04 Bratislava 43540431tlmočenie 588,28 €   30.01.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2018CLID, s.r.o.Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica45380627tlmočenie 800,00 €   08.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2018Max Way s.r.o.Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava 47542730doprava396,00 €   08.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
022/2018Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava31396674gastro lístky 5576,00 €   08.02.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
023/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka250,00 €   13.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka241,00 €   14.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
025/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1700,00 €   16.02.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
026/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka308,00 €   19.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
027/2018YMS, a.s.Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 36224278úprava AIS16462,00 €   19.02.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
028/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom1286,33 €   22.02.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
029/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 370,00 €   28.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
030/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus339,00 €   28.02.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
031/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus+ batožina309,00 €   03.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
032/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus684,00 €   15.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
033/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus195,00 €   15.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
034/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus516,00 €   16.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
035/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1889,00 €   19.03.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
036/2018MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00 €   19.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
037/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1920,00 €   19.03.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
038/2018AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 120,00 €   20.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
039/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus1678,00 €   21.03.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
040/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782catering1620,18 €   22.03.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
041/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782catering927,64 €   22.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
042/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus2304,00 €   23.03.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
043/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 552,00 €   26.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
044/2018IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783posudzovanie 500,00 €   28.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
045/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus448,00 €   28.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
046/2018realshop.sk,s.r.o.Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava 50262131DHM424,53 €   03.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
047/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus404,00 €   28.03.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
048/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus116,00 €   04.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
049/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus454,00 €   06.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
050/2018Inštitút vzdelávania vet.lekárKošiciach, Cesta pod Hradovou 13/A 4177 Košice493546prenájom420,00 €   16.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
051/2018VET BAR CATERING s.r.o.Ortáše 12, 044 44 Ploské, prev.Cesta pod Hradovou 13/A Košice50710788občerstvenie 433,70 €   16.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
052/2018Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 5880,00 €   16.04.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
053/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524posudzovanie 200,00 €   16.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
054/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524posudzovanie 600,00 €   16.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
055/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1520,00 €   18.04.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
056/2018ACCIA, s.r.o.Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín47408197školenie 1800,00 €   19.04.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
057/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom223,16 €   23.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
058/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom79,70 €   26.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
059/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus334,91 €   30.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
060/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus337,00 €   30.04.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
60A/2018PROMPt, tlačiareň cennín, a.s.Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava 698407osvedčenia 338,00 €   14.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
061/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782občerstvenie 250,00 €   14.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
062/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus+batožina1128,00 €   14.05.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
063/2018Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466UPS k ŠP36,25 €   14.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
064/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1333,55 €   14.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
065/2018Heuristic Management, s.r.o.Strmý vŕšok 44, 841 06 Bratislava 36616061analýza14586,00 €   16.05.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
066/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1187,50 €   17.05.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
067/2018Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466DHM13790,72 €   17.05.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
068/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.105,30 €   17.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
069/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie100,00 €   18.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
070/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie500,00 €   18.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
071/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus814,00 €   18.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
072/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie600,00 €   23.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
073/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie300,00 €   23.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
079/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus658,00 €   31.05.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
080/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus506,00 €   01.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
081/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom111,58 €   15.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
082/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus1872,00 €   18.06.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
083/2018AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 184,00 €   19.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
084/2018TOP PREKLADY, s. r. o. Pražská 35, 811 04 Bratislava35972351preklady 112,32 €   21.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
085/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie300,00 €   21.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
086/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie600,00 €   21.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
087/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus952,00 €   22.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
088/2018MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00 €   27.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
089/2018IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie+preklad400,00 €   28.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
090/2018AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 156,00 €   28.06.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
091/2018SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 995,00 €   28.06.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
092/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka417,00 €   03.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
093/2018Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 5880,00 €   03.07.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
094/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka 405,00 €   03.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
095/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 666,67 €   12.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
096/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1960,00 €   12.07.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
097/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1197,00 €   13.07.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
098/2018IVEXIM – Dr. Iveta Plešková, PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783posudzovanie 300,00 €   16.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
099/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus144,00 €   16.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
100/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus251,00 €   16.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
101/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus2370,00 €   19.07.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
102/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie300,00 €   20.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
103/2018ROMIG, spol.s.r.o.Flöglova 2, 811 05 Bratislava 31334369kľúče140,00 €   31.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
104/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus388,00 €   31.07.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
105/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 2085,00 €   31.07.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
106/2018Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus1368,00 €   09.08.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
107/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus398,00 €   10.08.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
107A/2018AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 86,60 €   20.08.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
108/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom79,70 €   28.08.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
109/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus2458,00 €   30.08.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
110/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus134,00 €   31.08.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
111/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie930,00 €   04.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
112/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus1344,00 €   05.09.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
113/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus698,00 €   05.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
114/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie862,50 €   06.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
115/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie340,00 €   06.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
116/2018PORTA, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad168,00 €   06.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
117/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782obedy42,90 €   13.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
118/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 930,00 €   19.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
119/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1146,00 €   19.09.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
120/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782obedy117,00 €   21.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
121/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad696,00 €   21.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
121A/2018SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 1194,00 €   21.09.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
122/2018Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 930,00 €   25.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
123/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1226,00 €   25.09.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
113A/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 81107 Bratislava35697300letenka+autobus1345,00 €   05.09.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
113B/2018TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 81107 Bratislava35697300letenka+autobus535,00 €   06.09.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
124/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1782,00 €   01.10.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
125/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus620,00 €   03.10.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
126/2018Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 5148,00 €   04.10.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
126/2018Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 5148,00 €   04.10.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
127/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom255,04 €   05.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
128/2018MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 238,00 €   06.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
129/2018MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00 €   06.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
130/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus628,00 €   06.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
131/2018Heuristic Management, s.r.o.Strmý vŕšok 44, 841 06 Bratislava 36616061výber kanditátov2666,67 €   07.11.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
132/2018Ing. Peter Zajác - Združenie HACCP ConsultingSlivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce41062191školenie 250,00 €   08.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
133/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1375,00 €   09.11.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
134/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1729,00 €   12.11.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
135/2018Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom31,88 €   12.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
136/2018GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1713,00 €   14.11.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
116A/2018Carraro Hotels, s.r.o.Hotel Antares, Šulekova 15, 811 03 Bratislava35851759evalvácia2093,08 €   12.09.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
137/2018B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 811 06 Bratislava44413467DHM815,00 €   21.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP
138/2018Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1987,00 €   21.11.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
139/2018Heuristic Management, s.r.o.Strmý vŕšok 44, 841 06 Bratislava 36616061Workshop3432,00 €   30.11.2018Mgr.Senčák/riaditeľ
140/2018SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782bagety102,81 €   05.11.2018Ing.Lovecký/vedúci OEP