Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2017Mgr.Marta RákociováL.Svobodu2669/25, 058 01 Poprad17121906tlmočenie900,00 €   13.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
002/2017AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 110,00 €   13.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
003/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.31,29 €   20.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus188,00 €   23.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
005/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus478,00 €   24.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
006/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus502,00 €   24.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
007/2017Mgr.Marta RákociováL.Svobodu2669/25, 058 01 Poprad17121906tlmočenie450,00 €   24.01.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
008/2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičováa 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 31328695gastro lístky 6335,53 €   03.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
009/2017Lucia SpatzStaré Grunty 328, 841 04 Bratislava 11807822preklad1139,00 €   06.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
010/2017YMS, a.s.Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 36224278Upgrade AIS19750,00 €   06.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
011/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus210,00 €   06.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
012/2017Visions Consulting, s.r.o.Štefánikova 23, 917 01 Trnava45394920vypracovanie odborného stanoviska333,33 €   10.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
013/2017Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1500,00 €   13.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
014/2017NABCB2nd Floor,Institution of Engineers Building, 2,Bahadur Shah Zafar Marg,New Delhi – 110002 INDIA sv.posúdenie4876,68 €   14.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
015/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad260,00 €   17.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
016/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad248,40 €   24.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
017/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus4088,00 €   27.02.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
018/2017SMÚKarloveská 63, 84255 Bratislava30810701expert500,00 €   28.02.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
019/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom127,52 €   01.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus695,00 €   13.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1224,00 €   17.03.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
022/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.89,40 €   17.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
023/2017Inštitút vzdelávania vet.lekárKošiciach, Cesta pod Hradovou 13/A 4177 Košice493546prenájom270,00 €   17.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus452,00 €   21.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
025/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad216,00 €   23.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
019a/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 2 400,00 €   06.03.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
025/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad216,00 €   23.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
026/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 1500,00 €   23.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
027/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 640,00 €   31.03.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
028/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom619,80 €   04.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
029/2017ACCIA, s.r.o.Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín47408197školenie 1400,00 €   06.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
030/2017SMÚKarloveská 63, 84255 Bratislava30810701expert1275,00 €   06.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
031/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1106,00 €   11.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
032/2017ČIA, o.p.s Praha 1Olšanská 54/3, 130 00 Praha 325677675posudzovanie 1968,90 €   11.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
033/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad756,00 €   12.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
034/2017SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 990,00 €   12.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
035/2017SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 990,00 €   12.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
036/2017Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus1026,00 €   12.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
037/2017NAAU - NATIONAL ACCREDITATION AGENCY OF UKRAINE18/7 Kutuzova Str., Kyiv, 01133 Ukrainedohľad629,19 €   19.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
038/2017TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus241,00 €   20.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
039/2017ČIA, o.p.s Praha 1Olšanská 54/3, 130 00 Praha 325677675dohľad + rozšírenie 6140,28 €   20.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
040/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom286,92 €   21.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
041/2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičováa 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 31328695gastro lístky 6158,98 €   24.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
042/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1748,00 €   25.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
043/2017MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224expert400,00 €   26.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
044/2017MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224expert1200,00 €   26.04.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
045/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus764,00 €   26.04.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
046/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad66,00 €   03.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
047/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1876,00 €   04.05.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
048/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus324,00 €   04.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
049/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom95,64 €   04.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
050/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus337,00 €   04.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
051/2017Visions Consulting, s.r.o.Štefánikova 23, 917 01 Trnava45394920poradenské služby 4000,00 €   09.05.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
052/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.56,00 €   12.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
053/2017VET BAR CATERING s.r.o.Ortáše 12, 044 44 Ploské, prev.Cesta pod Hradovou 13/A Košice50710788repre.330,50 €   15.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
054/2017Inštitút vzdelávania vet.lekárKošiciach, Cesta pod Hradovou 13/A 4177 Košice493546prenájom219,50 €   15.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
055/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.136,50 €   18.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
056/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus252,00 €   18.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
057/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 640,00 €   18.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
058/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie 250,00 €   25.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
059/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus920,00 €   30.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
060/2017Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus430,00 €   30.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
061/2017NAHTdtényi út 82., 1119 Budapest, HUNGARY833822sv.posúdenie955,00 €   31.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
062/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad228,00 €   31.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
063/2017AY Productions&Missberry s.r.oBorovce 374, 922 09 Borovce46229370kontrola a údržba systému102,50 €   31.05.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
064/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782catering1583,28 €   31.05.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
030a/2017SMÚKarloveská 63, 84255 Bratislava30810701letenka+autobus568,00 €   13.06.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
064/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782catering1583,28 €   31.05.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
065/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka283,00 €   05.06.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
066/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom95,64 €   19.06.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
067/2017BAS-Executive Agency-Bulgaria52A, D-r G.M.Dimitrov blvd, 1797 Sofia - BULGARIA735302 posudzovanie 920,34 €   21.06.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
068/2017SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, 811 04 Bratislava 35880872penetračné testy1500,00 €   28.06.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
069/2017Faveo s.r.o.Beňadická 20, 851 06 Bratislava 36249254letenka+autobus1305,00 €   29.06.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
070/2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičováa 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 31328695gastro lístky 6103,44 €   30.06.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
071/2017Gratex International, a.s.Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava35743468PC komponenty636,66 €   03.07.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
072/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad 276,00 €   10.07.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
073/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad180,00 €   18.07.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
074/2017Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 990,00 €   26.07.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
075/2017AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 200,00 €   01.08.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
076/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus364,00 €   03.08.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
077/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus364,00 €   11.08.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
078/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus969,00 €   15.08.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
079/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus575,00 €   15.08.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
080/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom63,76 €   05.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
081/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad344,40 €   05.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
082/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus354,00 €   05.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
083/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom79,70 €   05.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
085/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1260,00 €   06.09.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
086/2017Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom111,58 €   11.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
087/2017TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus228,00 €   13.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
088/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre35,80 €   13.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
089/2017SERENA, spol.s.r.o.Vzdelávacie centrum, Beckovská 1188/29, 911 01 Trenčín34138765školenie 990,00 €   13.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
084/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.24,50 €   14.09.2017Ing.Bočanová/manažér
090/2017SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.129,50 €   18.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
091/2017Ondrej AlföldyDunajský Klátov č. 10, 930 21 Dunajský Klátov35018992tlmočenie 820,10 €   20.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
093/2017Q-M-N s.r.o.Budatínska 12, 851 06 Bratislava35965541školenie 300,00 €   26.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
094/2017Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičováa 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 31328695gastro lístky 5580,29 €   26.09.2017Mgr.Senčák/riaditeľ
092/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus299,00 €   06.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
095/2017TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus807,00 €   29.09.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
096/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad864,00 €   04.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
097/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus807,00 €   05.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
098/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus589,00 €   09.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
099/2017TUCAN & GLOBAMERICA, s.r.o.Krížna 8, 811 07 Bratislava 35697300letenka+autobus919,00 €   24.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
100/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka199,00 €   24.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
101/2017Zuzana KvačkováTupého 25/A, 831 01 Bratislava 17371066preklad228,00 €   24.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
102/2017Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 720,00 €   24.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
103/2017TOP PREKLADY, s. r. o. Pražská 35, 811 04 Bratislava35972351preklad 57,13 €   24.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
104/2017Porta Mundi, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad300,00 €   24.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
105/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus452,50 €   23.10.2017Ing.Lovecký/vedúci OEP
106/2017GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus 1058,00 €   27.10.2017Mgr.Senčák/riaditeľ