Tlačivá SNAS

klik pre otvorenie súboruTL 71/A SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre kalibračné laboratóriá14,55 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 71/B SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre skúšobné laboratóriá14,78 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 71/C SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre medicínske laboratória22,92 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruŠablóna na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov36,21 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruOznámenie vykonané overovateľom EMAS84,35 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 73/S SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Výkonnosť CO, Analýza činnosti v zahraničí - MS586,66 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 73/P SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Analýza činnosti v zahraničí - Produkty 29,47 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 73/O SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Analýza činnosti v zahraničí - Osoby33,64 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 73/E SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Analýza činnosti v zahraničí - EMAS27,52 kBstiahnuť