Kontrolné otázky

klik pre otvorenie súboruNávod na vyplnenie kontrolných otázok podľa noriem ISO/IEC a EN19,5 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 12 - v.01.08.17 - Kontrolné otázky podľa EA-2/17 M: 2016 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky 35,97 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 156 - v.05.05.17 - Kontrolné otázky na overovanie emisií skleníkových plynov68,99 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 159 - v. 03.04.17 - Kontrolné otázky pre organizátorov skúšok spôsobilosti podľa ISO/IEC 17043: 201091,15 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 198 SNAS - v.17.05.07 - Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17025: 2005 na akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií1,09 MBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 200 - v.25.01.16 - Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 17021-1: 2015207,43 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 213 SNAS - v.20.09.12 - Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 17020:2012100,64 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 217 - v.15.03.17 - Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17065: 2012 - Certifikácia produktov82,68 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 218 - v.05.05.17 - Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17024: 2012 na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby76,33 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 222/A SNAS - v.01.09.09 - Kontrolné otázky na akreditáciu medicínskych laboratórií podľa ISO 15189: 2007988 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 222 SNAS - v.08.11.13 - Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012168,12 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 237 SNAS - v.24.09.09 - Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá podľa STN P CEN/TS 15675251 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 238 SNAS - v.21.01.11 - Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM53,34 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 257 SNAS - v.03.06.13 - Kontrolné otázky na subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.138,94 kBstiahnuť