Kontrolné otázky

klik pre otvorenie súboruNávod na vyplnenie kontrolných otázok podľa noriem ISO/IEC a EN19,5 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 12 SNAS - v.19.01.15 - Kontrolné otázky podľa EA-2/17: 2014 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky 43,15 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 155/E SNAS - v.02.06.14 - Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17021: 2011 a Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1221/2009 - Environmentálne overovanie146,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 156 SNAS - v.24.04.14 - Kontrolné otázky na aplikáciu ISO 14065: 2013 - Overovanie emisií skleníkových plynov74,61 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 159 SNAS - v. 16.05.12 - Kontrolné otázky pre organizátorov skúšok spôsobilosti podľa ISO/IEC 17043: 2010148,04 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 198 SNAS - v.17.05.07 - Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17025: 2005 na akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií1,09 MBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 200 SNAS - v.01.10.11 - Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 17021: 2011170,53 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 213 SNAS - v.20.09.12 - Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 17020:2012100,64 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 217 SNAS - v.01.06.13 - Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17065: 2012 - Certifikácia produktov119,91 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 218 SNAS - v.01.06.13 - Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17024: 2012 na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby101,5 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 222/A SNAS - v.01.09.09 - Kontrolné otázky na akreditáciu medicínskych laboratórií podľa ISO 15189: 2007988 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 222 SNAS - v.08.11.13 - Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012168,12 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 237 SNAS - v.24.09.09 - Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá podľa STN P CEN/TS 15675251 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 238 SNAS - v.21.01.11 - Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM53,34 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 257 SNAS - v.03.06.13 - Kontrolné otázky na subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.138,94 kBstiahnuť