Kontrolné otázky

klik pre otvorenie súboruNávod na vyplnenie kontrolných otázok podľa noriem ISO/IEC a EN19,5 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 12 - v.01.03.21 - Kontrolné otázky podľa EA-2/17 M: 2020 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky37,51 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 156 - v.05.05.17 - Kontrolné otázky na overovanie emisií skleníkových plynov68,99 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 159 - v. 03.04.17 - Kontrolné otázky pre organizátorov skúšok spôsobilosti podľa ISO/IEC 17043: 201091,15 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 198 - v.15.10.17 - Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17025: 2005 na akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií100,65 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 200 - v.19.09.17 - Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 17021-1: 2015208,16 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 202 - v.04.05.18 - Kontrolné otázky na posudzovanie skúšobných laboratórií podľa: EN 1948-1, 2:2006 38,47 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 204 - v.04.05.18 - Kontrolné otázky na posudzovanie skúšobných laboratórií podľa: STN EN 13284-1:200339,16 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 205 - v.04.05.18 - Kontrolné otázky na posudzovanie skúšobných laboratórií (plynné emisie – emisné meracie systémy)32,48 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 206 - v.04.05.18 - Kontrolné otázky na posudzovanie skúšobných laboratórií – manuálne odbery36,06 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 213 - v.15.10.17 - Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 17020:201263,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 217 - v.15.03.17 - Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17065: 2012 - Certifikácia produktov82,68 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 217/N SNAS - v.02.01.12 - Kontrolné otázky na aplikáciu EN 45011: 1998, Rozhodnutia EA-2/17: 2009 a predpisov SNAS - Certifkácia produktov107,26 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 218 - v.05.05.17 - Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17024: 2012 na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby76,33 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 222 - v.15.10.17 - Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012128,49 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 237 - v.15.10.15 - Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá podľa STN P CEN/TS 1567538 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 238 - v.15.03.21 - Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM29,85 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 257 - v.15.10.17 - Kontrolné otázky na subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.69,02 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruTL 262 - v.18.03.18 - Kontrolné otázky pre skúšobné a kalibračné laboratóriá podľa ISO/IEC 17025: 2017192,43 kBstiahnuť