Tlačivá pre žiadateľov o služby SNAS

ŽIADOSŤ O AKREDITAČNÚ SLUŽBU - vyplňte na http://ais.snas.sk
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 1: Kalibračné laboratórium - v.22.01.1532,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 2: Skúšobné laboratórium - v.22.11.1319,5 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 3: Medicínske laboratórium - v.20.10.1419,51 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.03.09.1240,63 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 5: Inšpekčný orgán - v.09.07.1316,8 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 6: Orgán certifikujúci produkty - v.20.10.1413,56 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 7: Orgán certifikujúci systémy manažérstva - v.06.02.1514,43 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 8: Orgán certifikujúci osoby - v.20.10.1412,69 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 9: Environmentálny overovateľ - v.20.10.1413,58 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov - v.09.07.1413,34 kBstiahnuť