Tlačivá pre žiadateľov o služby SNAS

ŽIADOSŤ O AKREDITAČNÚ SLUŽBU - vyplňte na https://ais.snas.sk
*********
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 1: Kalibračné laboratórium - v.22.01.1532,4 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 2: Skúšobné laboratórium - v.22.11.1319,5 kBstiahnuť
Príloha OA 3: Medicínske laboratórium - v revízii
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.08.08.1730,81 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 5: Inšpekčný orgán - v.09.07.1316,8 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 6: Orgán certifikujúci produkty - v.11.09.1729,8 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 7: Orgán certifikujúci systémy manažérstva - v.11.09.1729,26 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 8: Orgán certifikujúci osoby - v.11.09.1727,07 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 9: Environmentálny overovateľ - v.11.09.1728,87 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruPríloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov - v.11.09.1730,44 kBstiahnuť