Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
IČO: 00 057 380
web: www.tsu.sk
Čl.č.reg.čl: 009
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Tel.1: +421 33 7957 300
Tel.2: +421 903 422 693
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Dušan Hanko
Funkcia: vedúci certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky
Fax.: +421 33 7723 716
Email: dusan.hanko@tsu.sk
 
Oblasť akreditácie: Subjekty certifikujúce produkty
Číslo osvedčenia: P-018
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 18.04.2016 - Platnosť do 18.12.2020
Spôsobilosť na činnosť: podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať certifikáciu strojových zariadení; spotrebičov na plynné palivá, zariadení používaných vo vonkajšom priestore (emisie hluku); tlakových zariadení; jednoduchých tlakových nádob; elektrických zariadení, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia; výrobkov z hľadiska elektromagnetickej kompatibility; teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá; hračiek; stavebných výrobkov; zariadení na vykurovanie a ohrev vody; spotrebných a priemyselných výrobkov; energeticky významných výrobkov; elektrických a elektronických zariadení podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK   - Zo dňa: 18.04.2016
Poznámky:


© 2002-2018 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS