Snas Logo

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditovaný subjekt - Podrobné informácie
PRÁVNY SUBJEKT
Názov: Pyrotherm, s. r. o.
Adresa: Považské Podhradie 168, 017 04 Považská Bystrica
IČO: 36350800
web: www.pyrotherm.sk
Čl.č.reg.čl: 191
AKREDITOVANÉ PRACOVISKO
Názov: Kalibračné laboratórium
Adresa: Považské Podhradie 168, 017 04 Považská Bystrica
Tel.1: +421 42 4324 258
Tel.2: -
Kontaktná osoba
Meno: Marián Králik; RNDr. Lýdia Králiková
Funkcia: vedúci kalibračného laboratória; manažérka kvality spoločnosti
Fax.: +421 42 4324 258
Email: pyrotherm@pyrotherm.sk
 
Oblasť akreditácie: Kalibračné laboratóriá
Číslo osvedčenia: K-068
Platnosť osvedčenia: Dátum vydania 16.11.2016 - Platnosť do 16.11.2021
Spôsobilosť na činnosť: vykonávať kalibráciu meradiel relatívnej vlhkosti vzduchu, odporových snímačov teploty a prevodníkov teploty Pt 100, termoelektrických snímačov teploty a prevodníkov teploty, sklených teplomerov, teplomerov priamoukazujúcich, meracích reťazcov, regulátorov teploty, záznamových jednotiek, radiačných infrateplomerov a meranie teploty a vlhkosti vzduchu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe
Špecifikácia činnosti: Príloha SK  Príloha EN   - Zo dňa: 16.11.2016
Poznámky:

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


© 2002-2019 SNAS - Slovenská národná akreditačná služba   :   Správca obsahu (SNAS)   :   Technická podpora (AY Productions & Missberry s.r.o.)   :   Generuje AYCon CMS
Vyhlásenie o prístupnosti   :   Ochrana osobných údajov   :   Právne informácie   :   RSS