Svetový deň akreditácie 2017

9. jún 2017 je Svetovým dňom akreditácie.
Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Téma Svetového dňa akreditácie 2017: "Akreditácia: prináša dôveru v stavebníctve a v zastavanom prostredí".

WAD 2017


Informácie k tohtoročnej téme nájdete na stránke http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2017/483 spolu s príkladmi praktického využívania akreditácie v stavebníctve z celého sveta.


Video k Svetovému dňu akreditácie 2017 nájdete na tejto stránke

Plagát Plagát'
Brožúra (v anglickom jazyku) Brožúra'
Spoločné vyhlásenie predsedov ILAC a IAF (v anglickom jazyku) Vyhlásenie'

Interaktívnu mapu nájdete na tejto stránke.