SNAS v obmedzenom režime od 16.3.2020

Od 16. marca funguje SNAS v obmedzenom režime - dôležité informácie pre akreditované subjekty a žiadateľov o akreditáciu

Vážení klienti,
v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 sa Slovenská národná akreditačná služba rozhodla prijať nasledovné opatrenia:

1. Pracovisko SNAS, Karloveská 63, Bratislava bude od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania pre verejnosť uzavreté. Zamestnanci budú pracovať „z domu“, zastihnete ich na telefónnych kontaktoch a e-mailoch ako v bežné pracovné dni.

2. Osobné doručenie zásielok nebude možné. Zásielky je možné odovzdať do schránky SNAS resp. zaslať prostredníctvom pošty.

3. Dohodnuté termíny posudzovaní na mieste sú zrušené a budú dohodnuté náhradné termíny v závislosti od vývoja epidémie. Tam kde je to možné bude posudzovanie realizované vzdialeným spôsobom.

4. Informačný seminár pre záujemcov o získanie akreditácie plánovaný na 19.03.2020 je zrušený. Aktuálne riešime presunutie na nový termín, o ktorom Vás budeme informovať.

5. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na snas@snas.sk alebo na infolinke +421 948 349 517.