Vážení zástupcovia certifikačných orgánov


V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia korona vírusu SARS-CoV-2, Vás prosíme o zaslanie informácie, ako bude Váš certifikačný orgán organizovať proces certifikácie počas mimoriadnej situácie a o zaslanie aktuálnych postupov certifikácie s prípadným uplatnením požiadaviek IAF MD 4:2018, resp. IAF ID 3:2011.
Požadované informácie je potrebné zaslať príslušným garantom do 15.04.2020.