List riaditeľa SNAS pre CAB v súvislosti s COVID-19


Vážené dámy, vážení páni,


v súčasnom období spoločne čelíme situácii, ktorá ani zďaleka nie je bežná, a s akou sme sa v novodobej histórii nemali možnosť stretnúť. V takýchto časoch je ešte viac potrebné komunikovať zrozumiteľne a transparentne.


Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu, Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) pristúpila k viacerým opatreniam, prostredníctvom ktorých chceme prispieť jednak k spomaleniu jeho šírenia, ale predovšetkým chrániť našich zamestnancov a zamestnancov našich zákazníkov.


Pracovisko SNAS, Karloveská 63, Bratislava je v súčasnosti až do odvolania pre verejnosť uzavreté, no napriek tomu všetci naši zamestnanci pracujú z domu a zastihnete ich na telefónnych kontaktoch a e-mailoch ako v bežné pracovné dni.


Všade tam, kde je to možné, je posudzovanie, po dohode s Vami, realizované vzdialeným spôsobom – prostredníctvom internetu a telefónu. Pracujeme na opatreniach, ktoré nám umožnia čo najskôr opätovne začať vykonávať posudzovania na mieste, samozrejme za predpokladu dodržania stanovených hygienických pravidiel.


Medzi aktivity SNAS patria aj informačné semináre, ktoré pravidelne realizujeme, aby sme Vám mohli poskytnúť aktuálne informácie z oblasti akreditácie v konkrétnej oblasti. Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli presunúť termíny seminárov na jesenné mesiace Semináre SNAS.


Aj napriek týmto opatreniam, realizuje SNAS svoju činnosť plne v súlade s novou verziou medzinárodnej normy ISO/IEC 17011: 2017 pre akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody. Sme v kontakte s medzinárodnými akreditačnými organizáciami – EA, ILAC a IAF. Ich stanoviská a odporúčania Vám sprostredkúvame prostredníctvom našej webovej stránky SNAS v záložke „COVID-19“, kde nájdete aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom.


Rád by som Vám v mene všetkých zamestnancov SNAS, a v mojom mene, poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú zase prostredníctvom udelených akreditácii poskytujeme my Vašim zákazníkom. Môžem Vás ubezpečiť, že našou prioritou je pre Vás poskytovať akreditačné služby aj napriek prekážkam, ktoré sa dočasne objavili pred nami všetkými. Spolu určite zvládneme aj tieto náročné časy.


Zostaňte zdraví a starajte sa o seba, svoje rodiny a kolegov!


Mgr. Martin Senčák
riaditeľ