Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus690,00 €   09.01.2020Ing. Lovecký/ vedúci OEP
002/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 1120,90 €   10.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
003/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 965,80 €   10.01.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2020IVEXIM Dr. Iveta Plešková , PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov1045,00 €   13.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
005/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 1592,70 €   16.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
006/2020Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 3528,00 €   17.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
007/2020Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466DHM10669,11 €   24.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
008/2020Anton Jendek - A+Z, Kollárova 1, 90301 Senec40503739kancelárske potreby621,45 €   06.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
009/2020MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00 €   07.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP