Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus690,00 €   09.01.2020Ing. Lovecký/ vedúci OEP
002/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 1120,90 €   10.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
003/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská  15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 965,80 €   10.01.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2020IVEXIM Dr. Iveta Plešková , PhD.Pri Suchom mlyne 62, 811 04 Bratislava41636783tlmočenie a preklad dokumentov1045,00 €   13.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
005/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 1592,70 €   16.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
006/2020Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 3528,00 €   17.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
007/2020Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466DHM10669,11 €   24.01.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
008/2020Anton Jendek - A+Z, Kollárova 1, 90301 Senec40503739kancelárske potreby621,45 €   06.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
009/2020MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00 €   07.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
012/2020Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 4704,00 €   03.03.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
010/2020GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka + autobus 916,00 €   14.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
013/2020Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1764,00 €   06.03.2020Mgr.Senź k/riadite–
011/2020MAVAT, s. r. o.,Romanova 2446/10, 851 02 Bratislava 550420224posudzovanie 400,00 €   28.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
014/2020YMS, a.s.Hornopotočná  1, 917 01 Trnava 36224278Úprava AIS2250,00 €   12.03.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
015/2020YMS, a.s.Hornopotočná  1, 917 01 Trnava 36224278Úprava AIS58650,00 €   20.03.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
009A/2020PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524preklad a tlmočenie250,00 €   25.02.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
016/2020Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 6318,00 €   26.03.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
017/2020AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 234,00 €   27.04.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
018/2020AGRIFOOD s.r.o. ul.Ter‚zie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 234,00? €   27.04.2020Ing.Loveckě/vedŁci OEP
019/2020PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie a preklad dokumentov750,00 €   27.04.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2020PhDr.Ľubica FedorováExn rov  17, 821 03 Bratislava 1024839629tlmočenie a preklad dokumentov500,00 €   27.04.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2020FOCESA s.r.o. Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom45332525nákup 375,00 €   28.04.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
022/2020Datacomp s.r.o.Moldavská  cesta II. 49/2413, 040 11 Košice36212466DHM122,57 €   29.04.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
023/2020WEOPACK s.r.o.Bratislavská  85, 902 01 Pezinok52165531nákup 91,53 €   30.04.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2020Mgr. Marek Horník Opletalova 92, 841 07 Bratislava52842151posudzovanie 195,00 €   04.05.2020Ing.Loveckě/vedŁci OEP
024/2020Mgr. Marek Horník Opletalova 92, 841 07 Bratislava52842151posudzovanie 195,00 €   04.05.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
025/2020Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 5679,00 €   19.05.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
026/2020WEOPACK s.r.o.Bratislavská  85, 902 01 Pezinok52165531hygienický prostriedok108,40 €   20.05.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
027/2020Mgr. Marek Horník Opletalova 92, 841 07 Bratislava52842151posudzovanie 150,00 €   20.05.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP
028/2020Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 4116,00 €   27.05.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
029/2020Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1470,00 €   05.06.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
030/2020Mates systems s.r.o.Karloveská  18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 2646,00 €   05.06.2020Mgr.Senčák/riaditeľ
031/2020MAVAT, s. r. o.,Tyrkysová  810/15, 851 10 Bratislava-Jarovce50420224posudzovanie 400,00 €   11.06.2020Ing.Lovecký/vedúci OEP