Zverejňovanie objednávok a faktúr

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.


AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
ČísloDodávateľSídloIČOPopis plneniaHodnota plnenia (bez DPH)Dátum vyhotoveniaSchválil
001/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus565,00 €   14.01.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
002/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie930,00 €   15.01.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
003/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710prenájom79,70 €   21.01.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
004/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1800,00 €   21.01.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
005/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1333,33 €   21.01.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
006/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka427,00 €   24.01.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
008/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus +batožina174,58 €   05.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
009/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus1701,00 €   07.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
010/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 405,00 €   08.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
011/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus478,50 €   08.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
012/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka219,00 €   08.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
013/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524posudzovanie 635,00 €   11.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
014/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 2800,00 €   13.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
015/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1844,00 €   13.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
016/2019YMS, a.s.Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 36224278rozšírenie AIS9037,00 €   14.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
017/2019Up Slovensko, s.r.o.Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674gastro lístky 4410,00 €   14.02.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
018/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka144,00 €   18.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
019/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus971,00 €   18.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
020/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 301,10 €   18.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
021/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.96,00 €   22.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
022/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 308,33 €   22.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
18A/2019SEBA, Senator Banquets, sroSaratovská 2/A, P.O.BOX 132 840 02 Bratislava 4235715782repre.16,00 €   15.02.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
023/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
024/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 195,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
025/2019AGRIFOOD s.r.o. ul.Terézie Vansovej 28, 97101 Prievidza31597459posudzovanie 143,33 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
026/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie250,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
027/2019PORTA MUNDI, s.r.o.Klincova 37, 821 08 Bratislava 50779524tlmočenie750,00 €   02.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
028/2019PhDr.Ľubica FedorováExnárová 17, 821 03 Bratislava 1024839629posudzovanie 250,00 €   04.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
029/2019PhDr.Ľubica FedorováExnárová 17, 821 03 Bratislava 1024839629posudzovanie 250,00 €   04.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
030/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus656,00 €   04.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
031/2019GO Travel Slovakia s.r.o.Moskovská 15, 811 08 Bratislava31380123letenka+autobus2173,00 €   05.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
032/2019Mates systems s.r.o.Karloveská 18, 841 05 Bratislava 444544502posudzovanie 1027,50 €   06.03.2019Mgr.Senčák/riaditeľ
033/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710zasadačka31,88 €   06.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP
034/2019Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR - ÚNMS SRŠtefanovičova 3, P.O.BOX 76 81005 Bratislava 530810710kongresová sála 994,20 €   06.03.2019Ing.Lovecký/vedúci OEP